Kalender/Gudstjeneste

Velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja!

Velkommen til gudsteneste! På sundag ønsker me hjarteleg velkommen til gudsteneste i INN-kyrkja! På lye forsamlingshus kl elleve. Sundagsskule for barna frå kl 11:30. Sølve Salte taler over temaet "Dvale" ut frå Ef 5,14, Salme36,10 og Joh 7,37-39. Det vert åpen mikrofon, mulighet for forbønn og kaffi og drøs etter gudstenesta. Velkommen i fellesskapet!

Velkommen til gudstjeneste!

 

Bønnemøte på loftet en halv time før samlingen.

Søndagsskole fra ca kl 11.30.

Powered by Cornerstone