Kalender/Årsmøte

Årsmøte

Velkommen til årsmøte mandag 19. februar kl 19 på Lye forsamlingshus.

Innkalling til årsmøte for INN-kyrkja

Måndag 19. februar 2024 kl. 19.00 på Lye forsamlingshus

Sakliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Val av møteleiar
Sak 3: Val av referent og to personar til å signere referatet
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap
Sak 6: Val av medlemmer til styre, eldste og valkomite.
Sak 7: Samtale om arbeidet

Vedlegg som vert sendt ut seinare:
• Årsmelding
• Årsrekneskap

For styret i INN-kyrkja
Terje Slettebø
styreleiar

Powered by Cornerstone