Bli medlem

Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet vårt om du er en gjest som er innom på besøk, om du kommer innom fra tid til annen, eller om du ønsker å ha forsamlingen vår som ditt åndelige hjem. Vi har forståelse for at vi har ulike behov og ønsker for deltakelse i et kristent felleskap.

Hvem er medlemskap for?

Medlemskap viser at du ønsker å støtte opp om og være en del av INN-kyrkja på Lye og gir deg samtidig tilhørighet og eierskap til forsamlingen.

Medlemskap gir også mulighet for å oppdage og bruke dine gaver og utrustning til tjeneste for andre i det kristne felleskapet i forsamlingen. Som medlem er det også naturlig at du bidrar til å
fullføre oppdraget med å nå de utenfor et kristent felleskap med Kristus.

Medlemskap gir mulighet for å si din menig og påvirke gjennom å delta i ulike samtaler og sammenhenger og å stemme på årsmøte. Som medlem er det samtidig naturlig at du er lojal
mot INN-kyrkja sine vedtekter og retningslinjer. 

Som medlem er det naturlig at du støtte forsamlingen sitt arbeid økonomisk.

Forsamlingen vår er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt til å velge hvor de vil være innmeldt. Ønsker man en kirkerettslig tilknytning gjennom en av våre organisasjoner kan man melde seg inn i NLM trossamfunn, ImF trossamfunn eller Normisjon trossamfunn.

Innmeldingsskjema

Powered by Cornerstone