Styre og eldste

Styret:

Terje Slettebø

Styreleder

E-post: terje@innkyrkja.no

Tlf.: 97010538

Brit Ege Aarsland

Styremedlem

Marit Fausk Dahlstrøm

Styremedlem

Jon Fosse

Styremedlem

Magnhild Sørlie

Styremedlem

Annbjørg Fosse Bjelland

Styremedlem

Berit Rovik

Varamedlem

Eldste:

Leder av eldsterådet

Tlf.: 479 71 211

Styreleder

E-post: terje@innkyrkja.no

Tlf.: 97010538

Du er velkommen til å ta kontakt om du  ønsker samtale eller forbønn.

Powered by Cornerstone